Zmiany w Kadrze Zarządzającej.

2020-09-30

/

STABAR

W lipcu 2020r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Stabar Sp. z o.o.  Zwierzchnictwo nad naszą firmą objął Pan Dieter Barlage. Jest on wspierany przez Pana Artura Piątkowskiego, który pełni obecnie funkcję Dyrektora Handlowego i Pana Marcina Zajączkowskiego, który sprawuje funkcję Dyrektora Technicznego.

 

Poprzez nowy kierunek, wyznaczony wspólnie z firmą Barlage, pragniemy połączyć potencjały obu firm, żeby sprostać wymaganiom klientów. To strategiczne zacieśnienie współpracy pozwoli nam jeszcze bardziej elastycznie reagować na oczekiwania terminowe naszych klientów. Chcemy być dla Państwa rzetelnym partnerem jak również nawiązać owocną współpracę przy przyszłych wspólnych projektach

Zapoznaj się z naszą ofertą

Projektowanie

Dysponujemy własnym biurem projektowym. Zatrudniamy specjalistów w swojej dziedzinie.

Produkcja

Mamy wieloletnie doświadczenie w produkcji przemysłowych konstrukcji stalowych.

Transport

Oferujemy transport normatywny jak również ponadgabarytowy do miejsca przeznaczenia.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047