Formularz dla kandydatów

 

CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje należy wysyłać w formie elektronicznej klikając w przycisk „Aplikuj”.

 

Stabar Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanym dalej jako „RODO”) pragniemy poinformować, że administratorem danych osobowych kandydatów jest Stabar Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów.

 

Dane kandydatów przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 1 miesiąca po jej zakończeniu.

 

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych).”

Poznaj naszą firmę

stabar

Filmy video

Jakość

Kwalifikacje i certyfikaty

Badania nieniszczące

Grupa Barlage

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047