Inżynier Spawalnik

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – inżynier,
 • Certyfikat Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika – IWE (IWT),
 • znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego.
   

Opis stanowiska:

 • bieżąca kontrola jakości wyrobów w cyklu produkcyjnym,
 • wykonywanie i raportowanie badań NDT,
 • kontrola dostaw i wyrobów gotowych,
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami zakładu,
 • nadzór na prawidłowym wykonywaniem prac podległego zespołu,
 • współpraca z kierownikami działów produkcji i przygotowania produkcji,
 • przygotowanie analiz i wniosków jakościowych,
 • weryfikacja metod kontroli i pomiarów występujących na wszystkich etapach produkcji i kontroli jakości,
 • nadzór nad sprzętem pomiarowo-kontrolnym,
 • aktualizacja instrukcji obowiązujących w dziale kontroli jakości,
 • nadzór na wyrobem niezgodnym- niezgodności wewnętrzne, reklamacje od klientów, reklamacje do dostawców – analiza przyczyn,
 • szkolenia pracowników w zakresie jakości produktów wytwarzanych przez firmę,
 • prace na doskonaleniem jakości produktów wytwarzanych w firmie- analiza wyników badań i wyciąganie wniosków,
 • kontakt z laboratoriami w celu wykonywania zlecanych badań,
 • kontakt z jednostkami zajmującymi się certyfikacją produktów w celi uzyskania certyfikatów na produkty wytwarzane przez firmę,
 • kontrola stanu prawnego dotyczącego produktów wytwarzanych w firmie,
 • przygotowanie i reprezentowanie firmy podczas audytów i odbiorów,
 • analiza zapotrzebowania drutu drutu spawalniczego podczas ofert (koszt),
 • zamawianie i kontrola stanu a poszczególne zlecenia (drutu spawalniczego).
   

Mile widziane:

 • aktualne uprawnienia: VT2, PT2, MT2, UT2,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.
   

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony;
- praca w trybie jednozmianowym w siedzibie firmy w Żyrardowie;
- system wynagradzania adekwatny do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania w pracę;
- świadczenia dodatkowe- deputaty świąteczne, karnet na basen;
- możliwość rozwijania umiejętności zawodowych.

Aplikuj

Formularz dla kandydatów

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047