Spawacz

  • Spawacz 111 P BW FM1 B  t (≥)12 PE bs ; PF bs ; PE ml
  • Spawacz MAG 136 P BW FM1 P  t (≥)12  PE ml
  • Spawacz MAG 136 P BW FM1 P  t (≥)12  PF ml
  • Spawacz MAG 138 P BW FM1 M  t (≥)12 PA bs
  • Spawacz MAG 136 P FW FM1 P  t (≥)12  PE ml
  • Spawacz MAG 138 P FW FM1 M  t (≥)12  PF m

 

Aktualne (ważne) uprawnienia spawalnicze w metodzie 135/136/138/14

 

  • Doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku
  • Umiejętność czytania rysunku technicznego
  • Sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy

Aplikuj

Formularz dla kandydatów

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047