SPAWACZ 135 MAG

Zakres uprawnień:

  • 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb

  • 135 P FW FM1 S t 10 PF ml

  • 135 P BW FM5 S s 12PF ss nb

  • 135 P FW FM5 S t 10 PF ML

Aplikuj

Formularz dla kandydatów

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047