SPAWACZ 141 WIG

Zakres uprawnień:

  •  141 T BW FM1 S  s3.6  D48 H-L045 ss nb

  •  141 T BW FM1 S  t3.6  D48 PH ml

  •  141 T FW FM5 S  t3.6  D48.3 PB sl

  •  141 T BW FM5 S s3.6  D48 H-L045 ss nb

Aplikuj

Formularz dla kandydatów

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047