Kontakt

STABAR Sp. z o.o.
Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o.
96-300 Żyrardów
ul. Jaktorowska 21

 

tel.:  +48 46 856 69 40
fax: +48 46 856 69 99

 

E-mail: info@stabar.pl


 

STABAR GmbH

Oddział w Niemczech

 

STABAR Sp. z o.o.

Piusweg 26

D-49749 Haselünne, Niemcy

 

tel: +49 (0) 5961 20031-0
fax: +49 (0) 5961 20031-11

 

email: info@stabar.de
web: www.stabar.de

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047