O firmie

Stabar  Sp. z o.o. należy do największych firm w branży producentów przemysłowych konstrukcji stalowych.

 

Zapewniamy kompletny proces realizacji - od fazy projektowania po dostawę do miejsca przeznaczenia.

Poznaj naszą firmę od środka

Prezentacja wideo firmy STABAR dostępna jest

na naszym kanale YouTube.

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047