Badania nieniszczące

Wykonujemy badania nieniszczące NDT konstrukcji spawanych w następujących zakresach:

  • (VT) Badania wizualne
  • (PT) Badania penetracyjne
  • (MT) Badania magnetyczno – proszkowe
  • (LT) Badania szczelności
  • (RT) Badania radiograficzne 
  • (UT) Badania ultradźwiękowe

 

Dysponujemy nowoczesnym, certyfikowanym sprzętem do badań NDT. Inspektorzy Kontroli Jakości posiadają kompetencje zgodne z normą PN-EN ISO 9712:2012 dla wyżej wymienionych metod badań NDT.

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047