Grupa Barlage

Grupa Barlage jest zarządzana przez centralę Barlage Holding GmbH.

 

Następujące firmy należą do Grupy: 

Stabar Sp z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i transporcie: konstrukcji stalowych, zbiorników, kanałów, rurociągów, silosów, zasuw, przepustnic i obudów.

Barlage GmbH specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dostawie konstrukcji spawanych ponadgabarytowych takich jak: zbiorniki ciśnieniowe, reaktory, zbiorniki i wymienniki ciepła.

http://www.barlage.com

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047