Jakość

Stabar dysponuje następującymi certyfikatami jakościowymi: 

  • EN ISO 9001:2015 – Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie projektowania, produkcji konstrukcji stalowych i zbiorników ciśnieniowych
  • EN 1090-1:2009 – Certyfikat w zakresie zakładowej kontroli produkcji – System 2+
  • DIN EN ISO 3834-2 – Certyfikat potwierdzający spełnienie pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych
  • AD 2000-Merkbatt HP0 – Certyfikat potwierdzający kwalifikacje producenta do produkcji zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych, rurociągów
  • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje producenta urządzeń ciśnieniowych wg dyrektywy 2014/68/EU

 

Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług gwarantuje stosowanie kwalifikowanych technologii spawania, nowoczesnych urządzeń i procesów spawalniczych a także ciągły nadzór jakościowy i spawalniczy. Wykonywanie połączeń spawanych powierzamy doświadczonym i wykwalifikowanym  spawaczom – operatorom.

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047