Kwalifikacje i certyfikaty

Posiadamy certyfikaty świadczące o wysokim standardzie zarządzania w zakresie projektowania i produkcji konstrukcji stalowych oraz zbiorników ciśnieniowych jak również inne certyfikaty poświadczające wysoką jakość naszych produktów.

plauen
mitsubishi

Producent Konstrukcji Stalowych

 

STABAR Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 21, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 856 69 40, fax: +48 46 856 69 99, mail: info@stabar.pl

Sąd Rejonowy dla m. Żyrardów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000151197, NIP: PL 836 00 09 148, Regon: 750411047